آگهـي مناقصه شماره 10982613
موضوع : تامين مواد، طبخ و سرو غذاي پرسنل در دفتر مركزي تهران با استفاده از آشپزخانه موجود
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب مشاور ذيصلاح(ابنيه و تاسيسات) جهت احداث كمپ ورزشي در شهرستان ورزقان
آگهي مناقصه شماره 30982607
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به مشاور واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه : بارگيري و حمل ريلي ساليانه حدود 150.000 تن محصولات فله (كنسانتره يا ته پاتيل) و 80.000 تن محصولات مسي (مس كاتد و مفتول) و موليبدن از مجتمع مس سرچشمه به بندرعباس و تخليه در انبار اسكله شهيد رجايي .
آگهي مناقصه شماره 21982603
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " بارگيري و حمل ريلي ساليانه حدود 150.000 تن محصولات فله (كنسانتره يا ته پاتيل) و 80.000 تن محصولات مسي (مس كاتد و مفتول) و موليبدن از مجتمع مس سرچشمه به بندرعباس و تخليه در انبار اسكله شهيد رجايي " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه : مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس شهربابك و كارخانه ذوب خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21982601
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس شهربابك و كارخانه ذوب خاتون آباد " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد
 شنبه ١١ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه : مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982602
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد خدمات " مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس سرچشمه " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ١١ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982606
موضوع: اجراي ديوار حائل بتني در پايين ترانشه جاده كولينگ تاور مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٧ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تجديد مناقصه شماره 319843
آگهي انتخاب پيمانكارجهت جهت ارائه خدمات نقليه با خودروهای سبک در مجتمع مس آذربايجان و شهرهای اطراف
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط ، جهت ارائه خدمات نقليه با خودروهای سبک با راننده در مجتمع مس آذربايجان و شهرهای اطراف از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد.
 سه شنبه ٧ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تجديد مناقصه شماره 319842
آگهي انتخاب پيمانكارجهت اجراي عمليات بهسازي و روكش آسفالت محور ورزقان- مجتمع مس سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط ، جهت اجراي عمليات بهسازي و روكش آسفالت محور ورزقان- مجتمع مس سونگون از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد.
 يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي و نوسازي جرثقيل هاي سقفي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982595
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي و اصلاح سيستم هاي برقي و همچنين تامين و نصب الکتروموتور سنگ شکن اوليه مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
آگهي مناقصه شماره 21982598
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته