آگهي مناقصه شماره 21982704
موضوع: طراحي، تامين و نصب يك عدد مخزن ذخيره كنسانتره به همراه سيستم انتقال مواد و توزين در زير آن, در انبار قديم كنسانتره
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٦ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982700
موضوع: احداث ساختمان اداري (ساخت طبقه اول) بر روي ساختمان موجود توسعه معدن و ليچينگ
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٦ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982596
موضوع: اجراي ساختمان اداري واحد عمليات و نظارت كارخانه ذوب خاتون آباد مجتمع مس شهربابك
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٦ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات جهت طراحي ، مهندسي و نظارت بر ساخت تجهيزات خردايش، انتقال خاك و تسطيح در محدوده معدن مس سرچشمه با همكاري شركت خارجي معتبر
مناقصه شماره :21982703
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مشاوره جهت تكميل كارهاي باقيمانده طرح جامع آب در مجتمع هاي مس سرچشمه ،دره زار ، شهربابك و درآلو و ساير پروژه¬هاي تحت نظارت آن
آگهي مناقصه شماره 21982702
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي و پيش ارزيابی پيمانکاران فعال در حوزه پروژه های تونل سازی کشور
مناقصه شماره : 319858
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايی و پيش ارزيابی پيمانکاران فعال در حوزه پروژه های تونل سازی کشور اقدام نمايد.
 دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات تعريض سكوها و رمپ انبارهاي ناريه منطقه سريدون مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982698
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب پيمانكار به منظور اجراي عمليات حفاري و مغزه گيري اكتشافي/ساختاري بميزان 100.000 متردر سال در سطح كشور
آگهي مناقصه شماره 2701
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به 4 پيمانكار واجد صلاحيت جهت انجام كار در چهار منطقه كشور (1- جنوب و جنوب شرق 2- مركز 3- شمال و شمالغرب 4- شرق و شمالشرق واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "تجهيزات خط سنگ شكن و ماسه شويي" واقع در مجتمع مس سرچشمه را با مشخصات ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
آگهي مزايده شماره 91
كارخانه مذكور با عمر تقريبي 45 سال ساخت شرکت آمريکايي CEDANAPIDS مي باشد که به صورت متحرک بر روي سه شاسي جداگانه بشرح ذيل قرار گرفته است :
 دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين متريال، بازسازي و نوسازي بخشي از سازه راهروهاي سالن تانك هاوس پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982696
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢٠ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>