موضوع : احداث فضاي سبز ، نگهداري فضاي سبز، ايجاد سيستم آبياري قطره اي و نگهداري و تعميرات مربوطه وسمپاشي درختان در مجتمع مس ، اماكن اداري ، مسكوني و ورزشي شهر مس سرچشمه ، امور مالي رفسنجان ، آبرساني و باغ گمانه خاتون‌آباد و ساير نقاط مورد نظر كارفرما
آگهي تجديد مناقصه شماره 21972409
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير مجددا" از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: سبك سازي ترانشه هاي جاده سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972513
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي و نوسازي، ساخت ، نصب و راه اندازي تريپر نوار شماره 21 و متعلقات مربوط به آن در كارخانجات امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972511
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات نگهداري، بازرسي و اجراي تعميرات مورد نياز نوار نقاله‌هاي مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21972514
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق‌الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي و ارزيابي رويدادهاي بزرگ ناگوار در مجتمع مس سرچشمه و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه و كنترلي
آگهي مناقصه شماره 21972510
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق‌الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين و نصب دو عدد درب كركره‌اي گالوانيزه اتوماتيك ضد باد جهت تعمير گاه معدن مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972507
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: پروژه راه‌اندازي ارتباطات مخابراتي و شبكه‌اي انبار شركت ملي صنايع مس ايران واقع در منطقه ويژه اقتصادي بندر عباس با شبكه ديتا و مخابرات شركت ملي صنايع مس ايران
آگهي مناقصه شماره 2509
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: حمل سنگ معدني، سنگ ريجكت كارخانه تغليظ و پسماند با رطوبت كم كارخانه غبار از محل هاي توده شده و تخليه آنها در محلهاي تعيين شده در هيپ هاي امور ليچينگ و بيوليچينگ و ساير مكانهاي مورد نظر كارفرما در سطح مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972505
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تميزكاري كليه قسمتهاي تجهيزات, دستگاهها و ماشين آلات كارخانه با روش Ice Blast
آگهي مناقصه شماره 21972506
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي خط لوله انتقال پالپ از سايت خردايش به سايت فلوتاسيون دره زار و همچنين تاسيسات موردنياز جهت تامين آب و مديريت باطله كارخانه تغليظ دره زار مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972502
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته