موضوع: تامين مصالح و اجرای عمليات مقاوم سازي تونل هاي انبار خاک درشت و تونل مخزن آب رزرواير مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982754
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان هاي فلش، بويلر، الكتروفيلترها و ريخته‌گري امور ذوب مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 21982730
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٧ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت دو عدد سوله سازه فضاكار در رفسنجان
آگهي مناقصه شماره 21982748
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٧ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات مقاوم سازي و بهسازي سازه نوار نقاله شماره 2 مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982752
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٧ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي تمهيدات كوتاه مدت جهت دريافت آب خليج فارس در مجتمع مس سرچشمه
مناقصه شماره :21982750
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٧ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
(آگهي فراخوان انتخاب پیمانکارا جهت حمل کانسنگ از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه اهر )
آگهی مناقصه شماره : 319867
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پیمانکار جهت حمل کانسنگ از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه شهرستان اهر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٣ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

موضوع: شناسايي منابع جهت خريد بولدوزر
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر داردنسبت به خريد 5 دستگاه بولدوزر اقدام نمايد لذا با درج اين آگهي منابع واجد شرايط جهت فروش بولدوزر با مشخصات فني و تعداد جدول ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي مي نمايد.
 سه شنبه ٣ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور براي بازسازي و مقاوم سازي بلوکهاي شهرک مسکوني ورزقان.
مناقصه شماره 319866
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب مشاور واجد شرايط، جهت اجراي خدمات مشاوره براي بازسازي و مقاوم سازي بلوکهاي شهرک مسکوني ورزقان اقدام نمايد.
 سه شنبه ٣ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات بازرسي, مشاوره و مميزي در راهبري الكتروفيلترهاي واحد فلش وكنورتر ذوب سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982742
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٣٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: حمل پساب اسيد كارخانه اسيد خاتون آباد به مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982743
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>