آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاربه منظور (انجام عمليات حفاري ، انفجار ، باطله برداري ، استخراج و حمل ماده معدني در سايت معدن آهك گوره درق اهر،خوراک دهی به سنگ شکن گوره درق و سایر خدمات مورد نظر کارفرما)
مناقصه شماره : 319871
شركت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت بستر دامپ ليچينگ غرب معدن سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982793
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مشاوره جهت پياده سازي استاندارد ISO14001:2015 در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982791
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي مشاور واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاربه منظور ....
مناقصه شماره : 319863
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاربه منظور انجام (بارگيري، حمل و تخليه سالانه 100هزار تن کانسنگ(8-4 سانتیمتری از معدن آهک گوره درق اهر به کارخانه آهک هیدراته اهر به همراه تهيه بارنامه و پوشش بيمه اي)شركت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.
 چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت بستر دامپ ليچينگ غرب معدن سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982793
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مزایده فروش 4500 تن لبه ورق و 6000 تن کاتد نظافتی پالایشگاه شرکت ملی صنایع مس ايران
شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان فروشنده در نظر دارد مقدار 4500 تن لبه ورق و 6000 تن کاتد ...
شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان فروشنده در نظر دارد مقدار 4500 تن لبه ورق و 6000 تن کاتد نظافتی پالایشگاه با تلرانس 2 درصد با آنالیز مشابه با مس کاتدي را از طریق مزايده و با شرايط ذیل به فروش رساند:
 دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي فاز دوم حفاظت پيراموني بر روي ديوار خارجي کارخانجات خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21982787
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه نقشه توپوگرافي،‌سايت پلان و توسعه سامانه GIS تحت وب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982786
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات حفاري و نمونه برداري از سد باطله مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982784
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي، نوسازي و گسترش اداره طراحي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982785
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>