موضوع: عبارت است از اجراي عمليات جمع آوري، حمل و دفع پسماندهاي عادي، تر، خشك و ضايعات مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982739
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٦ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خاكبرداري، خاكريزي و تسطيح مسير جاده دسترسي به دراوينگ ‌هاوس از مجاورت نوار شماره دو (ورودي جاده روبروي ليچينگ)
آگهي مناقصه شماره 21982734
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ديوار بتني در BIN آهك مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982737
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعويض ايزوگام سقف تخت منازل شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982740
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان پرسنل انتظامات در کارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21982738
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت خريد لوله كربن استيل 1/4
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت خريد لوله كربن استيل 4/1 به ميزان 130.370 كيلوگرم و با مشخصات فني ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد
 شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين و اجراي عمليات سازه و پوشش سقف چادري جايگاه غربي استاديوم سي هزار نفري کرمان
آگهي مناقصه شماره 21982733
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت (بصورت EPC) واگذار نمايد
 چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب مشاور صاحب صلاحیت و توانمند جهت انجام خدمات مشاوره، خدمات مهندسی، نظارت عالیه و خدمات کنترل(عملیات ساختمان و نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری آزمایشی و دوره تضمین)، نظارت کارگاهی، برنامه‌ریزی و ...
مناقصه شماره : 319862
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و انتخاب مشاور صاحب صلاحیت و توانمند جهت انجام خدمات مشاوره، خدمات مهندسی، نظارت عالیه و خدمات کنترل(عملیات ساختمان و نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری آزمایشی و دوره تضمین)، نظارت کارگاهی، برنامه‌ریزی و کنترل‌پروژه برای پروژه تولید کاتد در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان جديد چنج هوس ليچينگ و بيوليچينگ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982731
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکاري به منظور اجراي پروژه دکفراژ قفسه هاي موجود در انبار مرکزي، انتقال و نصب مجدد آن در سايت ذوب مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319864
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه دکفراژ قفسه هاي موجود در انبار مرکزي، انتقال و نصب مجدد آن در سايت ذوب مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>