موضوع: انجام عمليات فنس كشي دوجداره ، اصلاح فنس موجود ، زير سازي بستر لاينر و اجراي ديوار پيش ساخته در بعضي از مناطق مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972498
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : اجراي كارهاي باقيمانده استاديوم ورزشي در مجموعه فرهنگي ورزشي متعلق به شركت ملي صنايع مس ايران واقع در رفسنجان
آگهـي تجديد مناقصه شماره 2387
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذارنمايد.
 سه شنبه ٦ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي مناقصه شماره 21972495
موضوع: احداث كانتين مركزي مجتمع ميدوك
 شنبه ٣ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مناقصه شماره 319725
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكار جهت اجراي ترفيع سد باطله معدن مس مزرعه اهــر
 شنبه ٣ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : تهيه, حمل, نصب و راه اندازي يكدستگاه جرثقيل سقفي پنج تن در كارگاه مكانيك پالايشگاه خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21972494
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خريد تجهيزات،نصب و راه اندازي نوار مرتعش جهت اندازه گيري سطح آب زير زميني معدن ميدوك
تجديد آگهي مناقصه شماره 21972457
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : تهيه لاينر واجراي عمليات لاينر گذاري 310.000 متر مربع ازسطح هيپ شماره 8 معدن مس سرچشمه(شامل خريد و نصب)
آگهي مناقصه شماره 21972488
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پروژه (E4) شامل طراحي،تامين و اجراي جايگزيني ركتيفايرها و ترانسفورماتورهاي ركتيفايري پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
آگهي تجديد مناقصه شماره 21972459
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع تمديد مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد فروش دو گروه از اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود در انبارهاي....
آگهي مزايده شماره 87
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد فروش دو گروه از اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود در انبارهاي مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابك و انبار شركت مس دربندر عباس را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
 يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : تهيه متريال و اجراي پله اضطراري كارخانه تغليظ ميدوك
آگهي مناقصه شماره 21972492
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته