آگهي فراخوان عمومي شناسايي و پيش ارزيابی پيمانکاران فعال در حوزه پروژه های تونل سازی کشور
مناقصه شماره : 319858
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايی و پيش ارزيابی پيمانکاران فعال در حوزه پروژه های تونل سازی کشور اقدام نمايد.
 دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات تعريض سكوها و رمپ انبارهاي ناريه منطقه سريدون مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982698
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب پيمانكار به منظور اجراي عمليات حفاري و مغزه گيري اكتشافي/ساختاري بميزان 100.000 متردر سال در سطح كشور
آگهي مناقصه شماره 2701
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به 4 پيمانكار واجد صلاحيت جهت انجام كار در چهار منطقه كشور (1- جنوب و جنوب شرق 2- مركز 3- شمال و شمالغرب 4- شرق و شمالشرق واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "تجهيزات خط سنگ شكن و ماسه شويي" واقع در مجتمع مس سرچشمه را با مشخصات ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
آگهي مزايده شماره 91
كارخانه مذكور با عمر تقريبي 45 سال ساخت شرکت آمريکايي CEDANAPIDS مي باشد که به صورت متحرک بر روي سه شاسي جداگانه بشرح ذيل قرار گرفته است :
 دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين متريال، بازسازي و نوسازي بخشي از سازه راهروهاي سالن تانك هاوس پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982696
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢٠ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه: تامين مواد اوليه مرغوب، طبخ و سرو روزانه بطور متوسط 2.800 پرس غذاي گرم (ناهار و شام) و ...
آگهي مناقصه شماره 21982638
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "تامين مواد اوليه مرغوب، طبخ و سرو روزانه بطور متوسط 2.800 پرس غذاي گرم (ناهار و شام) و صبحانه با كيفيت عالي در كانتين اداري شهربابك ،كانتينهاي مجتمع مس ميدوك و كارخانه ذوب مس خاتون آباد و رستورانهاي VIP" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ١٤ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي مزايده شماره: 9802/32
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد اقلام مازاد بر نياز خود را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند.
 چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مناقصه شماره 319857
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار پروژه انجام کارهاي تکميلي خط انتقال آب از سد حاجيلرچاي در مجتمع مس سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت پيمانکاري پروژه انجام کارهاي تکميلي خط انتقال آب از سد حاجيلرچاي در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 جمعه ٥ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکاري پروژه اجراي پروژه سه سيستم شير آهک سازي و پوشش اطراف مخازن 300مترمکعبي آهک هيدراته در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319856
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت پيمانکاري پروژه اجراي سه سيستم شير آهک سازي و پوشش اطراف مخازن 300مترمکعبي آهک هيدراته در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب مشاور واجد صلاحيت جهت اكتشافات ژئو شيميايي در مقياس هاي 1:25000 و 1:5000 با روش هاي رسوب آبراهه اي، كاني سنگين، ليتوژئو شيميايي و مطالعات ژئو شيميايي خاك با دانسيته مناسب، نمونه برداري و پردازش اطلاعات و تدوين گزارش
آگهي مناقصه شماره 2694
موضوع: انتخاب مشاور واجد صلاحيت جهت اكتشافات ژئو شيميايي در مقياس هاي 1:25000 و 1:5000 با روش هاي رسوب آبراهه اي، كاني سنگين، ليتوژئو شيميايي و مطالعات ژئو شيميايي خاك با دانسيته مناسب، نمونه برداري و پردازش اطلاعات و تدوين گزارش
 سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>