موضوع: شناسايي منابع جهت خريد لوله كربن استيل 1/4
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت خريد لوله كربن استيل 4/1 به ميزان 130.370 كيلوگرم و با مشخصات فني ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد
 شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين و اجراي عمليات سازه و پوشش سقف چادري جايگاه غربي استاديوم سي هزار نفري کرمان
آگهي مناقصه شماره 21982733
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت (بصورت EPC) واگذار نمايد
 چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب مشاور صاحب صلاحیت و توانمند جهت انجام خدمات مشاوره، خدمات مهندسی، نظارت عالیه و خدمات کنترل(عملیات ساختمان و نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری آزمایشی و دوره تضمین)، نظارت کارگاهی، برنامه‌ریزی و ...
مناقصه شماره : 319862
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و انتخاب مشاور صاحب صلاحیت و توانمند جهت انجام خدمات مشاوره، خدمات مهندسی، نظارت عالیه و خدمات کنترل(عملیات ساختمان و نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری آزمایشی و دوره تضمین)، نظارت کارگاهی، برنامه‌ریزی و کنترل‌پروژه برای پروژه تولید کاتد در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان جديد چنج هوس ليچينگ و بيوليچينگ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982731
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکاري به منظور اجراي پروژه دکفراژ قفسه هاي موجود در انبار مرکزي، انتقال و نصب مجدد آن در سايت ذوب مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319864
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه دکفراژ قفسه هاي موجود در انبار مرکزي، انتقال و نصب مجدد آن در سايت ذوب مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات راهبري، سرويس، بازرسي، تعمير و نگهداري سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک و نيمه اتوماتيک مجتمع مس شهربابک
آگهي مناقصه شماره 21982729
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات راهبري، سرويس، بازرسي، تعمير و نگهداري سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک و نيمه اتوماتيک مجتمع مس شهربابک
آگهي مناقصه شماره 21982729
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات بازسازي و نصب ريل بر روي ديوارهاي ريلي زير سنگ شكن و انجام عمليات نگهداري، تعميرات و تعويض درام هاي نوار دو سنگ شكن اوليه مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982725
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب مشاور صاحب صلاحیت و توانمند جهت انجام خدمات مشاوره، خدمات مهندسی، نظارت عالیه و خدمات کنترل(عملیات ساختمان و نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری آزمایشی و دوره تضمین)، نظارت کارگاهی، برنامه‌ریزی و ...
مناقصه شماره : 319862
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و انتخاب مشاور صاحب صلاحیت و توانمند جهت انجام خدمات مشاوره، خدمات مهندسی، نظارت عالیه و خدمات کنترل(عملیات ساختمان و نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری آزمایشی و دوره تضمین)، نظارت کارگاهی، برنامه‌ریزی و کنترل‌پروژه برای پروژه تولید کاتد در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: برگزاري مزايده نگهداري اراضي كشاورزي واقع در يزد
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد انجام خدمات نگهداري و بهره برداري و استفاده از محصولات حاصله از اراضي كشاورزي (چاه و قنات) واقع در يزد – روستاي دره زرشك، حسن آباد و كفه دهشير (مرتاضيه) را با شرايط ذيل از طريق مزايده واگذار نمايد:
 سه شنبه ٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>