موضوع: تامين خودروهاي سبك و ارائه خدمات اياب و ذهاب پرسنل شركت مس در مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982728
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت و نصب مسير هاي دسترسي و پاركينگ هاي تعميراتي آسانسورها و جرثقيل هاي سقفي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982615
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، ساخت و نصب جرثقيل 8 تن سالن تانك هوس و نصب راهروها و پاركينگ تعميراتي و تامين سيستم برق رساني بصورت سيستم باكس ريلي مجتمع مس سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره 21982646
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: سنجش آلاينده هاي هوا، صدا، خاك، گياه، آب و پساب در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982723
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: آماده سازي سطح و عايق کاري پوشش سقف انبار هاي ناريه مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982717
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت خريد خمير الكترود پايه كربني
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت خريد خمير الكترود پايه كربني به ميزان 125440 كيلوگرم و با مشخصات فني ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 سه شنبه ٢٨ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982716
موضوع مناقصه: موضوع حفظ و نگهداري و تامين و توسعه 143 هكتار فضاي سبز مجتمع مس شهربابک شامل فضاي سبز داخل و پيرامون كارخانه ذوب مس خاتون آباد ؛ مس ميدوک ، معادن چاه فيروزه و چاه مسي , فروموليبدن , دفاتراداري شهربابک, آبرساني بنه يکه و فضاي سبز كارخانه آهك و ساير اماکن مورد نياز كارفرما.
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "موضوع حفظ و نگهداري و تامين و توسعه 143 هكتار فضاي سبز مجتمع مس شهربابک شامل فضاي سبز داخل و پيرامون كارخانه ذوب مس خاتون آباد ؛ مس ميدوک ، معادن چاه فيروزه و چاه مسي , فروموليبدن , دفاتراداري شهربابک, آبرساني بنه يکه و فضاي سبز كارخانه آهك و ساير اماکن مورد نياز كارفرما" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 سه شنبه ٢٨ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مزايده شماره 91
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "تجهيزات خط سنگ شكن و ماسه شويي" واقع در مجتمع مس سرچشمه را با مشخصات ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
كارخانه مذكور با عمر تقريبي 45 سال ساخت شرکت آمريکايي CEDANAPIDS مي باشد که به صورت متحرک بر روي سه شاسي جداگانه بشرح ذيل قرار گرفته است :
 سه شنبه ٢٨ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه: موضوع طراحي، تامين وسايل و لوازم، نصب، راه اندازي و تعمير و نگهداري سيستم آبياري زير سطحي در 56 هکتار از فضاي سبز مجتمع مس شهربابک در حوزه خاتون آباد.
آگهي مناقصه شماره 21982715
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "موضوع طراحي، تامين وسايل و لوازم، نصب، راه اندازي و تعمير و نگهداري سيستم آبياري زير سطحي در 56 هکتار از فضاي سبز مجتمع مس شهربابک در حوزه خاتون آباد" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 سه شنبه ٢٨ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مناقصه شماره :21982722
موضوع: اصلاح و باز سازي منهولهاي فشار قوي مجتمع مس سرچشمه- E 15
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>