موضوع: واگذاري اجراي پوشش بويلر، دراير و شمال ذوب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972529
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٧ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعويض خطوط فلزي مدفون سيستم كولينگ كارخانه اسيد سولفوريك مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972530
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات بهينه سازي و افزايش روشنايي نواحي مختلف كوره فلش مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972526
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعميرات اساسي ساختمان نيروگاه حرارتي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972527
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان واحد نظارت تاسيسات ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21972522
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خاكبرداري وحمل خاك از محل بسترخنك كاري سرباره ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21972524
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهـي مناقصه شماره 40972520
موضوع: انجام خدمات بهداري مجتمع مس چهل كوره
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذکر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکت‌های واجد صلاحيت واگذار نماید.
 يکشنبه ٢٣ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات طراحي، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم مشعل هاي كمكي گازسوز كوره هاي كنورتر امور ذوب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972519
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی طرح توسعه تغليظ مجتمع مس سونگون فاز 3
مناقصه شماره 319729
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب مشاور واجد شرايط ، جهت انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی طرح توسعه تغليظ مجتمع مس سونگون فاز 3 اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 27 گروه از اقلام ضايعاتي مازاد در مجتمع هاي سرچشمه و شهربابك( شامل : ضايعات چوب ، پلاستيك ، مخزن ذخيره خاك،انواع لوازم كامپيوتري و ....) خود را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
آگهي مزايده شماره 88
توضيح:گروههاي 27 گانه ذيل در انبارهاي مختلف از جمله انبار متعلق به مجتمع مس سرچشمه، امور مالي رفسنجان ، مجتمع مس شهر بابك واقع در ميدوك و خاتون آباد مي باشند .
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته