آگهی فراخوان عمومی
شناسایی خریداران اسید سولفوریک
 سه شنبه ٣ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) ثبت‌شده به شماره 15957 و شناسه ملی 10100582059
 چهارشنبه ١٤ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی شناسایی پیمانكار
شناسایی شركت های توانمند جهت انجام اورهال و بازدید مسیر گاز داغ واحدهای نیروگاه گازی در مجتمع مس سرچشمه برای دعوت به مناقصه
 دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

اطلاعيه توزيع اوراق جديد گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام شركت ملي صنايع مس ايران
اطلاعيه توزيع اوراق جديد گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام)
 چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي شناسايي پيمانكار
آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي پيمانكاران جهت اجراي عمليات خاكبرداري، آماده سازي سطوح ، توسعه زهكشهاي پي و ترفيع سد باطله مجتمع مس سونگون
 چهارشنبه ٨ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي جذب سرمايه گذار جهت اجراي طرح احداث كارخانه تغليظ دره زار شركت ملي صنايع مس ايران
فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي جذب سرمايه گذار جهت اجراي طرح احداث كارخانه تغليظ دره زار شركت ملي صنايع مس ايران
 سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی شناسايي شركتهاي توانمند در تامين تجهيزات براي بهينه سازي خط انتقال 230 کيلوولت براي دعوت به مناقصات
شناسايي شركتهاي توانمند در تامين تجهيزات براي بهينه سازي خط انتقال 230 کيلوولت براي دعوت به مناقصات
 چهارشنبه ٣٠ تير ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شركت ملی صنایع مس
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 يکشنبه ٥ تير ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شركت ملی صنایع مس
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 يکشنبه ٥ تير ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته